Γρηγόρης Ζήσης: Ιατρός

Βέτσας Απόστολος: Φυσικοθεραπευτής

Κοροβέσης Αλέξανδρος: Φυσικοθεραπευτής

Ελ Μπάνα Αλέξανδρος: Φυσικοθεραπευτής