Οι διατελέσαντες πρόεδροι του Παναιτωλικού έως σήμερα

Α/A Όνομα Έτος
1 Χαβέλλας Ευθύμιος 1926
2 Ροντήρης Ιωάννης 1927
3 Θεοδωρόπουλος Εμμανουήλ 1928
4 Βρέτας Δημήτριος 1930
5 Θεοδωρόπουλος Εμμανουήλ 1931
6 Βότσης Δημήτριος 1939
7 Τζάνης Μιλτιάδης 1940
8 Καρβούνης Σεβαστιανός 1947
9 Καραθανάσης Βασίλειος 1949
10 Μπούκαρης Γεώργιος 1951
11 Παπαβασιλείου Λάμπρος 1956
12 Καραθανάσης Βασίλειος 1958
13 Τσικνιάς Σπυρίδων 1961
14 Καραθανάσης Βασίλειος 1961
15 Μπούκαρης Γεώργιος 1963
16 Καραβάνας Ιωάννης 1965
17 Σκαπινάκης Αδαμάντιος 1967
18 Καραθανάσης Βασίλειος 1968
19 Μαρκόπουλος Χρήστος 1972
20 Σιατής Γεώργιος 1972
21 Τριανταφύλλου Άγγελος 1974
22 Κρικελής Μάρκος 1977
23 Βλάμης Σωτήριος 1979
24 Τσούτσος Αλέξανδρος 1983
25 Βαζούκης Γεώργιος 1984
26 Μέντας Αθανάσιος 1987
27 Τριανταφύλλου Άγγελος 1989
28 Κατσανάκης Βασίλειος 1990
29 Κανατσούλης Ιωάννης 1991
30 Οικονόμου Ιωάννης 1993
31 Παπαγεωργίου Χρήστος 1993
32 Κατσανάκης Βασίλειος 1994
33 Ζαμπάρας Γεώργιος 1994
34 Χαρδαλιάς Ιωάννης 1995
35 Μπόκας Γεώργιος 1999
36 Μπαλτάς Γεώργιος 2000
37 Κωτσάκος Μιχαήλ 2001
38 Πανής Ανδρέας 2002
39 Ρούσσος Χρήστος 2002
40 Παντούλας Αναστάσιος 2003
41 Αντωνόπουλος Βασίλειος 2003
42 Ζήσης Γρηγόριος 2004
43 Στεργίου Παναγιώτης 2005
44 Κωστούλας Φώτιος 2006
45 Μπελεβώνης Γεράσιμος 2017