Γρηγόρης Ζήσης: Ιατρός

Χρήστος Ρούσσης: Υπεύθυνος αποκατάστασης

Αλέξανδρος Ελ Μπάνα: Φυσικοθεραπευτής