Φωτο από τον αγώνα με την Πίζα
26/07/2016
Φωτο από τον αγώνα με την Περούτζια
27/07/2016